Ag fiosrú le solas i Rang a Sé

I rith na seachtaine, bhí Rang a Sé ag fiosrú agus ag féachaint ar solas. Bhíomar ag foghlaim faoi na dathanna atá istigh ann, ag cruthú scáile agus cad a tarlaíonn nuair a úsáideann tú rud cosúil le scátháin agus solas le chéile. Bhain muid trial as scáile a cruthú agus conas tomhais an scáile a athrú. Tá Aaron agus Alisha le feiceáil agus iad ag baint trial as a dtoirse, a n-ordóg agus an balla chun scáile eile a cruthú! Bhí sé iontach suimiúil a bheith ag fiosrú go fíorúil le rud chomh coutings dúinn go léir!

 

During the week, Rang a Sé were investigating and looking at light. We were learning about the different colours that light has, making shadows and then looking at when you put something like a mirror and light together. We tried to create shadows and then looked at how to change their size. You can see how Aaron and Alisha used their torch, their thumbs and the wall to create their shadow! It was really interesting to be actively working with something so common for all of us!

No comments yet.

Leave a Reply