image

An tSearmanas Solais do Rang a Sé

I mbliana, tá Rang a Sé ag déanamh a gCóineartú agus mar sin, tá obair iontach crua ach taitneamhach ar siúl acu! I rith na seachtaine bhí an obair seo le feiceáil agus an rang, a dtuismitheoirí agus chuid de na Múinteoirí ag freastal ar an tSearmanas Solais. Bhí Oíche álainn agus speisialta againn agus muid ag ceiliúradh na páistí agus iad ag fásadh suas os comhair ár súile. Tá muid ag súil go mór leis an gCóineartú anois!

This year, Rang a Sé are making their Confirmation and so, they are preparing through hard yet enjoyable work! This week, this work was on show as the class, their parents and some of the teachers attended their Service of Light. It was a lovely and special evening as we celebrated the children as they are growing up before our eyes. We are really looking forward to the Confirmation even more now!

No comments yet.

Leave a Reply