Screen Shot 2018-01-28 at 20.04.26

Fíor obair grúpa i Rang a Sé

Bhí Rang a Sé iontach ag obair le chéile i rith na seachtaine. Ar an Máirt, bhí siad i ngrúpaí beaga ag cruthú a gcúrsaí aclaí féin. Nuair a bhí siad críochnaithe, bhí orthu bogadh timpeall ag baint úsáid as na cúrsaí difriúla óna gcairde. Bhí an t-am acu! Ansin ar an Aoine, bhí siad arís i ngrúpaí difriúla ag cruthú drámaí is sceitsí beaga le chéile. Bhí go leor eagsúlacht i measc na grúpaí agus bhí na taispeántais ar fheabhas chomh maith!

Rang a Sé were really great at working together during the week. On Tuesday, they were working in small groups creating their own challenge/fitness courses. When they were finished, they had to move around to try out the other courses made by their friends. They had a great time! Then on Friday, again in small groups, they created different dramas and sketches together. There was great variety from the groups and the performances were really brilliant too!

No comments yet.

Leave a Reply