Screen Shot 2018-02-19 at 17.56.01

Rang a Sé agus a scileanna simeádracha!

I rith am spóirt, bhí Rang a Sé ag cleachtadh le chéile conas simeádrachas a thaispeáint agus iad ag úsáid a gcoirp. Bhí na torthaí iontach suimiúla agus ní raibh grúpa ar bith mar an gcéanna! Thaispeáin an tasc seo dúinn na saghas gníomhachtaí gur féidir linn a dhéanamh gan aon uirlis ach ar gcoirp féin!

In PE, Rang a Sé were practicing how to show symmetry and symmetrical movements, in pairs using their bodies. The results were really interesting and no group looked the same! This task showed us the different types of movements we can make with our bodies as our only tool!

 

No comments yet.

Leave a Reply