Tús gnóthach ag Rang a Trí

Bhí tús gnóthach againn i Rang a Trí! Tá an-chuid rudaí ar siúl againn. Táimid ag dul ag snámh, táimid ag obair le Will ó GAP mar Park Stewards ag glanadh bruscar sa pháirc agus ag lorg mionainmhithe. Bhí an t-ádh linn an tseachtain seo mar thángamar ar frog!! Tháinig cuairteoir speisialta isteach freisin – John Small agus an corn!! Rinneamar ceardlann ar spás san Axis chomh maith agus d’fhoghlaimíomar an-chuid faoin Cassini mission agus an plainéad Satarn!

              

           

No comments yet.

Leave a Reply