About Us

Fáilte romhat chuig suíomh idirlín Ghaelscoil Bhaile Munna!

Is scoil do chailíní agus do bhuachaillí idir 4 agus 13 bliana d’aois í Gaelscoil Bhaile Munna atá suite ar Bhóthar Choltraí, Baile Munna, Baile Átha Cliath 9. Múintear na hábhair ar fad trí mheán na Gaeilge ach amháin Béarla agus is í Gaeilge teanga cumarsáide na scoile.

Is pobal d’fhoghlaimeoirí sinn, idir mhúinteoirí, dhaltaí agus thuismitheoirí agus oibrimid as lámh a chéile chun na torthaí is fearr a bhaint amach d’ár bpáistí.
Teastaíonn uainn, thar aon rud eile, go mbeidh ár bpáistí sona agus sábháilte agus iad ag fás, ag foghlaim agus ag forbairt.

Gaelscoil Bhaile Munna is a co-educational primary school accommodating pupils between 4-13 years of age. Our school is situated on Coultry Road, Ballymun, Dublin 9. All subjects are taught through the medium of Irish (except for English) and Irish is the main language of communication within the school.

We are a community of teachers, students and parents that strive to achieve the best results by working hand in hand with each other for the benefit of the pupils in our care.

Above all else, we want our pupils to be happy and safe as they grow and learn.

If you have ay questions you can call us now on (01) 8622275 or email us at gaelscoilbm@gmail.com

Designed By