An Rith móir do Rang a Sé is Rang a Cúig

Bhí an t-ádh ar Rang a Sé is Rang a Cúig inniu agus iad ag glacadh páirt sa “Rith” móir tríd Bhaile Munna. Bhí siad go léir ag rith ón Axis síos go dtí geataí DCU. Thóg Liam, as Rang a Sé, an bata síos don “Rith” ar fad a bhfuil chun dul tríd Bré agus timpeall Cill Mhantáin ar fad níos déanaí inniu! Chuir gach duine iarracht móir isteach fiú nuair a bhí sé ag stealladh báistí! Bhí an-craic ag an dhá rang agus Múinteoir Eimear a bhí ag rith leo ó thuas deireadh!

Rang a Sé and Rang a Cúig were really lucky today as they got to take part in the “Rith” that was going through Ballymun. Liam, from Rang a Sé, carried the baton down through the “Rith” which will make its way through Bray and the rest of Wicklow later today! They all ran from the Axis down to the gates of DCU. Everyone put in huge effort even though it was lashing rain! The two classes and Múinteoir Eimear really enjoyed it!

No comments yet.

Leave a Reply

Designed By