Céilí Scoile ag Rang a Sé

I rith an tseachtain seo, bhíomar go léir ag ceiliúradh Seachtain na Gaeilge ar Scoil! Bhí Rang a Sé ag glacadh páirt i gcéilí Scoile ar an Déardaoin agus an rang ag canadh “Béic Amach” le Coláiste Lurgan is Taylor Swift, ag damhsa Ionsaí na hInse le Rang a Cúig agus ag déanamh taispeántas drámaíochta os comhair na Scoile! Bhí gach duine go hiontachhhhh agus iad ag cleachtadh agus ar an lá!

 

This week, we were all celebrating Seachhtain na Gaeilge in school! Rang a Sé were taking part in the Céilí by singing “Béic Amach” by Coláiste Lurgan and Tylor Swift, dancing the Siege of Ennis with Rang a Cúig and performing their drama for the whole school! Everyone was briliannnt when rehearsing and on the day!!

No comments yet.

Leave a Reply

Designed By