Deireadh Fómhair 2018

Bhí cúpla seachtain gnóthach againn i rang a 6 le déanaí. Thugamar cuairt ar Scoil an Spiorad Naomh ag tús na seachtaine chun eolas a fháil ón DSPCA, an Briogáid Dóiteáin, na Gardaí agus Dublin Bus faoi sábháilteacht um Oíche Shamhna.  Ar an gCéadaoin, thugamar cuairt ar reilig Glas Naíon agus thaispeáin Paddy an-chuid rudaí suimiúla dúinn faoin gCéad Cogadh Domhanda. Chuamar isteach in uaigh Dónal Ó Conaill freisin agus chonaiceamar uaigh Micheál Ó Coileáin. Turas iontach a bhí ann.

Ar an Déardaoin, chuamar go dtí an lá oscailte i Stáisiún na nGardaí. Bhuaileamar le madraí, capaill agus Gardaí a oibríonn sa cheantar. Bhaineamar an-thaitneamh as.

Tá gach rud pacáilte againn agus táimid ag súil go mór le bogadh go dtí an scoil nua go luath!!       

No comments yet.

Leave a Reply

Designed By