image

Ag fiosrú le fuaim i Rang a Sé

Bhí Rang a Sé ag obair go dian inniu ag féachaint ar fuaim agus conas is féidir linn a bheith sábháilte timpeall é! Bhíomar ag plé na háiseanna a mbíonn in úsáid cosúil leis na chlúsán ag tógáilí. De bharr é seo, rinne Rang a Sé a gcinn féin agus iad ag úsáid áiseanna difriúla. Bhí na torthaí ar fheabhas agus na páistí ag obair le chéile i mbeirteanna!

 

Rang a Sé worked really hard today looking at sound and how can we be safe around it! We were looking at the different tools that are used like earphones/earplugs like what by builders use. As a result of all this, Rang a Sé decided to male their own, using different materials. The results were really great from the children working in pairs!

No comments yet.

Leave a Reply

Designed By