Anti-bullying

Fan slán ar líne!

Caithfidh páistí a bheith slán ar líne. Cabhraigh leo agus coiméad súil orthu go minic. We are constantly reminding children to be safe online. Recently we discussed this in class and used My Selfie and the Wider World a great resource to promote awareness of internet safety and online bullying. Click on the link above for […]

Continue Reading 0
Timpeallacht6

Ag tabhairt aire don timpeallacht!

Bhíomar an-ghnóthach an tseachtain seo ag cur síolta agus bláthanna timpeall na scoile. Ghlacamar páirt freisin insan ‘National Spring Clean’ sa cheantar. Féach ar na pictiúrí agus sinn ag obair ar son na timpeallachta le málaí, lámhainní agus bataí bruscar inár lámha againn!

Continue Reading 0
DSCN6882

Seachtain na Gaeilge 2015

               Bhí Seachtain na Gaeilge ar siúl le déanaí agus glacamar páirt i go leor imeachtaí ranga. Bhí pictiúrí á dhathú ag na Naíonáin agus chuaigh ceann de na hárdranganna trasna chúcu chun scéaltaí Gaeilge a inscint dóibh. Tháinig cúpla tuismitheoirí isteach i gcóir maidin caife agus bhí siad ag imirt cluichí cártaí le Rang 4. […]

Continue Reading 0
2015-03-23 13.34.37

Céad Faoistin i Rang 2

  Bhí Rang 2 gnóthach ag foghlaim paidreacha agus ag déanamh ealaín le déanaí  don Chéad Faoistin. Bhí ár gCéad Faoistin againn ar an 10ú Márta agus cé go rabhamar beagainín neirbhíseach faoi, bhí Aifreann álainn againn agus chuir an sagart muid ar ár suimhneas. Chanamar amhrán álainn ag an deireadh. Maith sibh Rang 2. Rinne […]

Continue Reading 0

Designed By