Rang 6

Bhí tús ghnóthach againn i Rang 6 i mbliana. Bhí cuairteoirí againn ó na meánscoileanna áitiúla, tháinig Garda Mark isteach ag caint linn agus bhí cúpla turas againn chomh maith. Thugamar cuairt ar ár gcairde in ionad na seandaoine. Bhí sé ar fheabhas bualadh leo arís agus chanamar amhrán dóibh.

 

Ghlacamar páirt i mBlitz Peil Gaelach thíos i Scoil Chaitríona le páistí ó bunscoileanna Gaelacha eile. Bhaineamar an-thaitneamh as. Thugamar cuairt ar Pháirc Tayto chomh maith mar cheiliúradh ar Fhoras 25. Chuamar isteach go Teach Laighean an tseachtain seo caite freisin agus bhí an deis againn suí sa Dáil agus sa Seanad. Deis iontach a bhí ann! Luamar ceisteanna an-thábhachtach a bhaineann le daoine óga le Noel Rock chomh maith.

Anuas ar sin, táimid ag obair go dian sa seomra ranga! Táimid beagnach críochnaithe ag obair ar an seánra athinsint, tá Seachtain na Matamaitice ar siúl an tseachtain seo agus tá tús curtha le ullmhúchán don Chóineartú. Tá blian gnóthach os ár gcomhair ach mar a fheicfidh sibh ó na pictiúir, táimid réidh!!

No comments yet.

Leave a Reply

Designed By