Rang a Sé ag fiosrú sa mhata

Bhí Rang a Sé gnóthach an tseachtain seo agus iad ag obair ar an gciorcal sa mhata. Bhí an rang ag déanamh iarracht trastomhas is imlíne an ciorcal a thomhais agus iad ag úsáid páipéir, peann, siosúr is rud ciorclach. Bhí an rang go iontach ag cuardach rudaí ciorclach timpeall an seomra is ag obair leo! Bhí na torthaí fíor suimiúil agus na páistí ag foghlaim!

 

Rang a Sé were busy this week while working on the circle in maths. The class were making an effort to measure the diameter and outline of the circle using only paper, a pen, a scissors and something round/circular. The class were brilliant finding circular items around the classroom to work with! The results were really interesting while the children were learning!

No comments yet.

Leave a Reply

Designed By