o_1f0rc200a19ru134b1ma010rdcvdb.png

Seó Tallainne Gaelscoil Bhaile Munna

Tá buanna iontacha ag muintir Gaelscoil Bhaile Munna agus táimid comh sásta go bhfuil an deis againn iad a thaispeáint díreach anseo! Maith sibh gach duine ó Naíonáin Bheaga go Rang a Sé a ghlac páirt sa taispeántais seo. Bí an-bhródúil as na buanna álainn atá agaibh! 

There is wonderful talent to be found in the Gaelscoil Bhaile Munna community and we are so delighted to take this opportunity to show them. Well done to everyone, from Naíonáin Bheaga to Rang a Sé, who took part in this showcase. Be very proud of the fantastic talents you have! 

Imeachtaí Beartaithe

Imeachtaí le teacht go ceann:

Féilire Iomlán